FORTHEM znajduje się pośród 20 sojuszy, które otrzymają po ponad 14 milionów euro z budżetu Programu Erasmus Plus na kontynuację współpracy wielostronnej i integracji w ramach zawiązanego w 2019 r. sojuszu Uniwersytetów Europejskich. Wagę sukcesu podkreśla fakt znalezienia się w gronie zwycięzców przy ogromnej konkurencji ze strony rosnącej liczby sojuszy Uniwersytetów Europejskich.

Nowym liderem konsorcjum będzie Université de Bourgogne (Francja), a partnerami: Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), Jyväskylän yliopisto (Finlandia), Università degli Studi di Palermo (Włochy), Latvijas Universitāte (Łotwa), Universitat de València (Hiszpania), oraz nowoprzyjęte Uniwersytet Agder z Norwegii i Uniwersytet „Lucian Blaga” z Rumunii.

W toku dalszej współpracy będą wdrażane nowe formy wymiany akademickiej i mobilności w obszarze kształcenia, w tym wirtualny „kampus”, oraz zostaną dofinansowane działania interdyscyplinarnych tematycznych pracowni, które pozwalają naukowcom włączać studentów i partnerów z otoczenia uczelni we wspólne projekty.

Finansowanie przeznaczone będzie także na wsparcie dla międzynarodowych grup badawczych aplikujących o granty i na wydarzenia, w tym szkolenia dedykowane młodym naukowcom. Znajdą się środki na akademickie inicjatywy popularyzatorskie i zaangażowane społecznie, oraz eksperymenty i innowacje w dydaktyce. Szczegółowe działania na lata 2023-2026 planowano wiosną 2022 na konferencjach FORTHEM, w trakcie których wynegocjowano także nowe formuły zarzadzania i współpracy w konsorcjum.

Rola Uniwersytetu Opolskiego w sojuszu wzrasta. Doceniając dotychczasowy wkład, partnerzy sojuszu po raz kolei powierzyli UO rolę strategicznego koordynatowa prac w odniesieniu do  struktury zarządczej FORTHEM oraz koordynatora kluczowej misji „Research, Innovation and Transfer”, która jest pokłosiem projektu FIT FORTHEM dotyczącego synchronizacji współpracy w obszarach badań i innowacji i transformacji instytucjonalnej i która ma ambicje oraz szczegółowy katalog zadań w celu  pogłębiania współpracy naukowej między partnerami sojuszu oraz opracowania strategii komunikacji naukowej.

 

Dziękujemy za gratulacje i życzenia płynące od towarzystw zrzeszających instytucje szkolnictwa wyższego, ministerstw oraz siostrzanych sojuszów!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w projekty sojuszu FORTHEM członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Opolskiego. W chwili obecnej sojusz finalizuje działania z mijającego okresu finansowania. Nowe rozdanie wraz z nowymi projektami przewidziane jest na początek 2023 roku, ale już wkrótce biuro FORTHEM będzie informować wszystkich zainteresowanych o możliwościach współpracy.

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4702

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/sukces-polskich-uczelni—komisja-europejska-oglosila-wyniki-3-konkursu-dot-uniwersytetow-europejskich

https://www.unica-network.eu/european-university-alliances-2022-10-unica-universities-in-alliances-set-to-continue-receiving-support-from-erasmus/

https://www.forthem-alliance.eu/

https://forthem.uni.opole.pl/en/