Sojusz utworzył 7 laboratoriów FORTHEM, które zajmują się edukacją, badaniami i innowacjami w tematach, które odzwierciedlają nasze obszary specjalizacji i mają kluczowe znaczenie społeczne. Rezultaty laboratoriów będą obejmować nowe materiały dydaktyczne online dla FORTHEM Digital Academy, nowe intensywne kursy, wspólne publikacje naukowe i raporty końcowe z projektów zaangażowania obywatelskiego.

Laboratoria zajmują się następującymi tematami:

1. Experiencing Europe (koordynowane przez Uniwersytet Opolski; Osoba do kontaktu na poziomie sojuszu: Barbara Curyło, Robert Geisler),

2. Różnorodność i migracja (koordynowane przez Uniwersytet w Palermo; osoby do kontaktu na poziomie Sojuszu: Annalisa Mangiaracina, Francesco Lo Piccolo i Giuseppe Paternostro),

3. Wielojęzyczność w szkole i szkolnictwie wyższym (koordynowana przez Uniwersytet w Jyväskylä; Osoba kontaktowa na poziomie sojuszu: Tamás Péter Szabó i Petteri Laihonen),

4. Nauka o żywności (koordynowana przez Uniwersytet Burgundii; Osoby do kontaktu na poziomie Sojuszu: Frédéric Debeaufort i Clémentine Hugol-Gential),

5. Transformacja cyfrowa (koordynowana przez Uniwersytet València; osoba kontaktowa na poziomie sojuszu: Jose Carlos Pedrosa López),

6. Klimat i zasoby (koordynowane przez Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji; Osoba kontaktowa na poziomie sojuszu: Virginia Gail Toy)

7. Odporność, jakość życia i zmiany demograficzne (koordynowane przez Uniwersytet Łotewski w Rydze; osoba kontaktowa na poziomie sojuszu: Lilian Tzivian)