Do 2022 r. Powstanie ogólnoeuropejskie żywe laboratorium i integracyjny europejski uniwersytet poprzez wspieranie działań informacyjnych w regionach europejskich, transnarodowego szkolnictwa wyższego i mobilności w oparciu o wartości, które wyznają członkowie FORTHEM – edukacja dla ludzi o otwartych umysłach, zaangażowanych w nasze wspólne wartości demokratyczne.

Nasz postęp w kierunku FORTHEM w 2025 roku:

Dążenie do naszej wizji edukacyjnej to ciągły, oparty na współpracy proces, który znacznie wykracza poza koniec okresu finansowania w 2022 roku. Sojusz FORTHEM uzgodnił już następujące kamienie milowe na kolejne trzy lata:

  • transnarodowa strategia szkolnictwa wyższego i trzy misje ożywione;
  • osiągnięcie liczbowego celu, jakim jest 50% innowacyjnej mobilności studentów;
  • 4 więcej wspólnych programów studiów;
  • obejmująca FORTHEM Digital Academy z kursami online oraz nowymi możliwościami uczenia się w tandemie i korepetycji dla studentów;
  • FORTHEM Labs w 7 obszarach badawczych;
  • większa liczba kandydatów ubiegających się o stopnie naukowe spoza UE zwiększyła zasięg działań i wolontariat studentów;
  • wspólne doradztwo zawodowe.

Dzięki nauczycielom ze wszystkich poziomów szkoły, specjalistom ds. Komunikacji i mediów, naukowcom społecznym i menadżerom biznesu jako najliczniejszym grupom absolwentów, którzy skorzystali z działań sojuszu, działania sojuszu są szeroko rozpowszechniane.