FORTHEM to współpraca członków z każdego obszaru uczelni: pracowników naukowych, pracowników administracyjnych i studentów. Każdy członek aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji i monitorowaniu sojuszu.

Efektywne struktury koordynacyjne i zarządcze zapewniają postęp w realizacji wspólnych celów oraz przejrzystą komunikację docierającą do wszystkich szczebli sojuszniczych uczelni. Struktura zarządzania obejmuje Komitet Sterujący, Radę ds. Koordynacji i Komunikacji, trzy Rady ds. Misji oraz Biura Koordynacyjne ds. praktycznego zarządzania.