FORTHEM

Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility

Dziewięć Uniwersytetów Europejskich FORTHEM ma na celu transformację i kształtowanie przyszłości europejskiego szkolnictwa wyższego i obszaru badawczego. W związku z tym uniwersytety utworzyły łączący badania, edukację, innowacje i transfery, skoncentrowany na studentach i integracyjny Uniwersytet Europejski z silnym zakotwiczeniem regionalnym;

FORTHEM to sojusz dziewięciu uniwersytetów publicznych o zrównoważonym rozmieszczeniu geograficznym w Europie. Wszystkie uniwersytety są mocno zakorzenione w strukturze społecznej i gospodarczej swoich regionów europejskich, a niektóre z nich są powiązane strukturami politycznymi, takimi jak partnerstwa miast i partnerstwa regionalne. Sojusz reprezentuje społeczność 225 000 studentów i 30 000 pracowników, mającą kontakt z ponad dwoma milionami obywateli. FORTHEM to sojusz o silnej woli integracji wszystkich: praca DLA NICH oznacza pracę dla każdego ucznia i każdego członka personelu, z udziałem wszystkich dziewięciu regionów.

FORTHEM pilnie pracuje nad wdrożeniem „kwadratu wiedzy” (ang. knowledge quare) w odpowiednich regionach, ulepszeniem innowacyjnych, skoncentrowanych na studentach metod pedagogicznych na wszystkich dziewięciu uniwersytetach oraz nad zapewnieniem, że multidyscyplinarność, wielokulturowość i wielojęzyczność są istotnymi cechami edukacji, badań i innowacji. FORTHEM łączy unikalne atuty każdej uczelni partnerskiej w większą całość, aby zapewnić doskonałe ponadnarodowe doświadczenia wszystkim studentom i pracownikom. Współtworzenie ze studentami, pracownikami oraz sektorem publicznym i prywatnym podczas edukacji leży u podstaw FORTHEM.