dr Barbara Curyło

dr Barbara Curyło

Kierownik merytoryczny projektu

Komitet Sterujący

prof. Izabella Pisarek

prof. Izabella Pisarek

University Authority Representative

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

Academic Staff Representative

mgr Karolina Młotek

mgr Karolina Młotek

Administrative Staff Representative

Damian Tarasek, Julia Czech

Student Representative, Deputy Student Representative

Coordination and Communication Board

dr Barbara Curyło

dr Barbara Curyło

Chair

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

dr Elżbieta Szymańska-Czaplak

Mobility Mission Board

dr Elżbieta Szymańska Czaplak

dr Elżbieta Szymańska Czaplak

mgr Karolina Młotek

mgr Karolina Młotek

Lab Mission Board

prof. Robert Geisler

prof. Robert Geisler

dr Barbara Curyło

dr Barbara Curyło

Outreach Mission Board

prof. Izabella Pisarek

prof. Izabella Pisarek

Damian Tarasek, Julia Czech

Implementacja projektu FORTHEM

Biuro FORTHEM

dr Barbara Curyło

dr Barbara Curyło

Common Structures, Dissemination, FORTHEM Labs

Patrycja Bochenek

Project management, Dissemination

Zespół FORTHEM

dr Grzegorz Haber

dr Grzegorz Haber

Societal Involvement

mgr Karolina Młotek

mgr Karolina Młotek

Innovative Mobility Structures

mgr Paulina Panic

Innovative Mobility Structures

dr Katarzyna Książek

Digital Academy