CELE

Do 2022 roku FORTHEM zdecydowanie wzmocni swoje działania informacyjne, zapewniając studentom podstawy do rozwijania umiejętności wolontariatu podczas studiów.

 

OGÓLNE ZADANIA

Wprowadzamy Europę do naszych klas!

  • Trzy europejskie szkoły letnie dla nauczycieli szkolnych zgromadzą 63 nauczycieli z naszych lokalnych społeczności (21 na szkołę letnią, po 3 z każdego z siedmiu krajów), aby omówić specyficzne dla szkoły tematy z perspektywy europejskiej.
  • Utworzenie i utrzymanie sieci 5 miejsc na praktyki zagraniczne w każdym mieście (łącznie 35), gdzie studenci mogą pełnić rolę ambasadorów językowych.

Profesjonalizacja zaangażowania obywatelskiego:

  • Opracowanie kursu szkoleniowego dla chętnych do wolontariatu.
  • Uznanie za pracę wolontariacką.

Zapewnianie staży w całej sieci:

  • Utworzenie i utrzymanie sieci 10 miejsc na praktyki zagraniczne w każdym mieście (łącznie 70).