Pierwsze urodziny FIT FORTHEM

Pierwsze urodziny FIT FORTHEM

8 lutego 2022 r. odbyło się oficjalne podsumowanie pierwszego roku prac w projekcie FIT FORTHEM, który realizowany jest w ramach Sojuszu FORTHEM. W skład Sojuszu wchodzi obecnie siedem uniwersytetów: z Moguncji (Niemcy), Dijon (Francja), Jyväskylä (Finlandia), Opola...