Nasi studenci zostali zaproszeni na krótki wyjazd do Parlamentu Europejskiego w czerwcu br. Biuro europosłanki Janiny Ochojskiej-Okońskiej zorganizowało wizytę studyjną do Belgii. Celem było pokazać studentom podstawy tego, jak europejska demokracja działa w praktyce. Eurodeputowana Ochojska-Okońska zaprosiła studentów UO, którzy są zaangażowani w pomoc uchodźcom lub sami znaleźli schronienie w Polsce. Khrystyna Shelvakh i Mohammad Aertza Kohistani w towarzystwie ETA z Fundacji Fulbrighta, dr. Sarah Jasmine Stork dołączyli do innych młodych ludzi z różnych polskich organizacji i szkół, którzy są zaangażowani w sprawy migracyjne.

Trzydniowy wyjazd obejmował wizytę w Brugii (w tym zwiedzanie i wycieczkę kanałami), pobyt w Brukseli i kolację z polską eurodeputowaną, zwiedzanie miasta oraz wykłady i spotkania w Parlamencie Europejskim, w tym śledzenie pracy pani Ochojskiej-Okońskiej, pomiędzy jej biurem, a salą plenarną. Studenci odwiedzili także Antwerpię w drodze powrotnej.

Wyjazd został zorganizowany i sfinansowany przez biuro posłanki i jest częścią aktywności labu Diversity and Migration FORTHEM na Uniwersytecie Opolskim.

 

Zdjęcia: Sarah Jasmine Stork, Khrystyna Shelvakh

Tekst: Khrystyna Shelvakh, Michał Wanke