W piątek, 22. lipca 2022 r. zakończyła się szkoła letnia pracowni Różnorodności i Migracji sojuszu FORTHEM, Symbolic Boundaries & Multidisciplinary Perspectives. A Summer School on Diversity, Distinction and Difference (Frontières Symboliques et Perspectives Multidisciplinaires. Une Université d’Été sur la Diversité, la Distinction et la Différence). Gości przywitał prorektor UO ds. nauki, prof. Jacek Lipok, który wziął udział w otwarciu szkoły w Muzeum UO, wraz z prorektor ds. kształcenia, dr hab. Izabellą Pisarek, prof. UO, dziekanką Wydziału Filologicznego, dr Elżbietą Szymańską-Czaplak i dyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze, prof. Ryszardem Wolnym. Studenci wysłuchali wykładu inauguracyjnego, prof. Benno Herzoga, przewodniczącego DiscourseNet – International Association of Discourse Studies. Wykład dotyczył konsekwencji reifikacji i zainspirowany był cytatem z Pat Parker: “Po pierwsze zapomnij, że jestem Czarna, a po drugie nigdy nie możesz zapomnieć, że jestem Czarna”. Uczestnicy wzięli także udział w socjologicznym spacerze po Opolu, który poprowadził dr Borys Cymbrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ciągu dnia konferencyjnego, studenci wysłuchali kilkudziesięciu wykładów profesorów z Walencji, Palermo, Dijon i Opola, ale także z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Iranu (projekt Erasmus+ KA107), którzy wykorzystują w swojej pracy koncepcję granic symbolicznych.

Uczestnicy odbyli również wycieczkę terenową do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, gdzie pracowali w byłym obozie POW – Lamsdorf analizując stratyfikację społeczną więźniów oraz związane z nimi narracje. Od czwartego dnia szkoły, studenci zaprezentowali, grosso modo,  swoje prace doktorskie, magisterskie lub licencjackie, zainspirowani wykładem dr Natalii Krawczyk na temat niewidzialnych kobiet w sztuce i prac studentów Wydziału Sztuki wystawionych w Galerii Sztuki Współczesnej. Podczas kilku interaktywnych sesji, koleżanki i koledzy z uniwersytetów Burgundii, Walencji, Opola i innych, odpowiadali na pytania studentów. W trakcie roboczego zamknięcia tygodnia pracy, studenci przedstawili swoje projekty końcowe i krytycznie omówili to, czego nauczyli się podczas krótkiej mobilności na UO. Projekty dotyczyły ciała i płci w literaturze (literaturoznawstwo), w sporcie (edukacja), rasizmu (filozofia) lub rasizmu wobec hiszpańskich Romów (socjologia), a także przemocy wobec kobiet (komunikacja i media) etc.

Szkołę letnią zorganizowały członkinie i członkowie pracowni FORTHEM Różnorodności i Migracji – dr hab. Anna Ledwina, prof. UO, prof. Domingo Pujante, dr Michał Wanke, mgr Clara Kleininger-Wanik, prof. Carmen Carmona, prof. Benno Herzog, dr David Bousquet, dr Virginie Brinker, dr Julia Haba-Osca i in. oraz Halina Palmer-Piestrak. Sesjom merytorycznym towarzyszyły zorganizowane i nieformalne spacery, kolacje i wyjścia. Ta krótkoterminowa wspólna mobilność była do tej pory jedyną działalnością zorganizowaną przez sojusz FORTHEM w Opolu, a wzięły w nim udział studentki i studenci z Uniwersytetów: Łotwy, Burgundii i Walencji oraz UO.

Galerię zdjęć można obejrzeć poniżej, a także pod tym adresem