W semestrze letnim 2021-2022 studenci Latvijas Universitate wzięli udział w kursie on-line na Uniwersytecie Opolskim, który został zorganizowany jako efekt współpracy tandemowej obu uczelni w ramach FORTHEM ALLIANCE – University Life Long Learning group. Kurs Mindfulness and creative performance, prowadzony przez dr Małgorzatę Adams-Tukiendorf, stał się jednym z pierwszych zorganizowanych w środowisku wirtualnej mobilności i okazał się sporym sukcesem. Studenci zapisali się na 32 godziny szkolenia, osiągając 3 punkty ECTS oraz konkretne efekty nauki. Poznali terminologię związaną z teoriami kreatywnego myślenia i uważności, jej istotę i kluczowe strategie dotyczące kreatywnego działania. Ćwiczyli myślenie w sposób twórczy i nauczyli się innowacyjnie rozwiązywać problemy poznawcze oraz jak pozostać w chwili obecnej. Przekazywali swoje myśli i emocje, wyrażali spostrzeżenia i opinie po angielsku oraz nauczyli się ustalać priorytety podczas wykonywania różnych zadań związanych z nauką i pracą, rozumiejąc potrzebę ciągłego uczenia się. Opinie uczniów były bardzo pozytywne. Uczestnicy zwracali uwagę na wyjątkowość treści kursu i doceniali praktyczne działania twórcze w parach oraz indywidualne medytacje kierowane. Jeden ze studentów napisał: „Kurs był świeżym powiewem powietrza. Naprawdę doceniam stosunek między teorią, którą mieliśmy, a faktem, że nauczyliśmy się dzięki praktycznym ćwiczeniom”. „Był to dla mnie zdecydowanie najciekawszy kurs w tym roku. I jeden z najciekawszych kursów, jakie kiedykolwiek miałem. Uwielbiałem tę interakcję”. Wykładowczyni podkreśliła wartość interakcji w grupie oraz otwartość uczniów na wypróbowywanie nowych sposobów uczenia się. W zabawny i wciągający sposób udało jej się zaangażować uczniów w samoświadomość i autorefleksję oraz pomogła im uświadomić sobie, że wszyscy są kreatywni.

Współpraca tandemowa między obiema uczelniami zostanie wzmocniona w przyszłym roku akademickim poprzez kursy mobilności wirtualnej. Studenci obu uczelni mogą liczyć na szerszą ofertę do rozważenia.

Dowiedz się więcej: kliknij tutaj (forthem-alliance.eu)