W dniach 26.09-30.09 studenci i pracownicy uczelni wzięli udział w międzynarodowym studenckim projekcie zorganizowanym przez konsorcjum FORTHEM. Projekt miał na celu podniesienie świadomości społecznej na temat superbakterii. Jest kontynuacją Projektu stworzonego przez prof. Beléna Fouza i prof. Sergi Macias (Wydział Mikrobiologii i Ekologii, Wydział Biologii Uniwersytetu w Walencji). Do Moguncji przybyły 4 uczelnie (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Walencji, Uniwersytet w Palermo i Uniwersytet Jana Gutenberga).

Wszyscy uczniowie brali udział w seminariach, zajęciach laboratoryjnych i samodzielnie wykonanych warsztatach. Spotkania dotyczyły niebezpieczeństw związanych z superbakteriami oraz uświadamiania niewłaściwego stosowania antybiotyków. Uczniowie rozmawiali także o tworzeniu narzędzi do własnościowej analizy zmiany postaw w związku z wystawą zdjęć i plakatów w szkołach średnich. Podczas wizyty w Moguncji profesorowie wzięli udział w spotkaniach i warsztatach, aby zaplanować przyszłe działania i dalej rozwijać zespół zaangażowany w projekt.