Studenci z całej Europy będą filmować w Opolu

“Spotlight – Audiowizualne uchwycanie dynamiki przywiązania do miejsca i tożsamości na pograniczach Europy Środkowej”, trwająca tydzień szkoła letnia na temat tworzenia filmów dokumentalnych w naukach społecznych odbywa się w Opolu od 11 do 17 września 2022 r.

Intensywny program oferuje mocne teoretyczne podstawy i szkolenie praktycznych umiejętności dla studentów i doktorantów. Organizatorki zaplanowały aktywności zaprojektowane tak by wzmocnić kompetencje audiowizualne uczestników, których będą mogli użyć zarówno jako metody badawczej jak i sposobu na upowszechnianie rezultatów ich pracy naukowej.

Zakwalifikowano dwanaścioro uczestniczek i uczestników z siedmiu krajów, o różnej afiliacji dyscyplinarnej (sztuka, humanistyka, nauki społeczne) i rozmaitych umiejętnościach. Będą oni pracować w grupach i stworzą 5-10 minutowe etiudy audiowizualne we współpracy z mieszkańcami Opola i ekspertami pracującymi w lokalnych instytucjach. Każda mieszkanka i mieszkaniec Opola są serdecznie zaproszeni do włączenia się: jeśli macie opowieść o Opolu do opowiedzenia, zdjęcie lub wideo do podzielenia się – zapraszamy do kontaktu z organizatorkami (2022spotlight@gmail.com) lub ze studentami, którzy będą pracować z kamerami na ulicach Opola między 13 a 16 września!

Krótkie etiudy będą wyświetlone 17. września o godzinie 18 w Kinie Meduza. Projekcji towarzyszyć będzie przyjazna rozmowa z zaproszonymi wykładowcami i twórcami filmów dokumentalnych. To zamykające wydarzenie jest otwarte dla wszystkich.

Szkoła letnia została zorganizowana dzięki hojnemu wkładowi finansowemu Uniwersytetu St. Gallen, Centrum Zarządzania i Kultury w Europie, oraz programowi małych grantów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (numer projektu 22210027). Dr Agnes Eross z Instytutu Nauk Politycznych i Administracji, Clara Kleininger z Katedry Socjologii oraz dr Karina Gabulina są organizatorkami wydarzenia, we współpracy z dr Michałem Wanke z Katedry Nauk o Kulturze. Organizatorki doceniają i dziękują za wkład rzeczowy i współpracę partnerów szkoły letniej. Są to: Uniwersytet Opolski, Opole, Polska; Instytut Geograficzny, Centrum Badawcze Astronomii i Nauk o Ziemi, ELKH, Węgry; Uniwersytet w Ostrawie, Czechy; Uniwersytet Św. Cyryla i Metodego w Trnavie na Słowacji; Stowarzyszenie Opolskie Lamy, Opole, Polska; Muzeum Śląska Opolskiego; Polsko-Niemieckie Centrum Bibliotek, Mediów, Kultury i Badań Naukowych im. Josepha von Eichendorffa; Stowarzyszenie Prac Społecznych, Węgry; Pracownia Różnorodności i Migracji FORTHEM, Uniwersytet Opolski; stowarzyszenie Moving.Lab, Luksemburg.