W dniach 13-16 września 2022r w Finlandii na Uniwersytecie w Jyväskylä, w ramach międzynarodowego konsorcjum uczelni wyższych FORTHEM i realizowanego w jego ramach projektu „Perspectives of European economies’ digitalization” odbyło się pierwsze „na żywo” spotkanie zespołu. Projekt ten jest jedną z aktywności podejmowanych przez Digital Transformation Lab, a spotkanie (roll-up meeting) zamykało roczną współpracę, w ramach której realizowane były warsztaty tematyczne z zakresu digitalizacji. Oprócz gospodarzy wzięli w nim udział przedstawiciele Uniwersytetu Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia), Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania), Uniwersytetu w Vaasa (Finlandia) oraz przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Opolskiego – prof. UO dr hab. Marta Maciejasz oraz dr Robert Poskart.

Podczas spotkań przewidzianych w agendzie wydarzenia przedstawiono efekty realizacji projektu, główne osie tematyczne prowadzonych badań naukowych, uzgodniono szczegóły wspólnych publikacji oraz przedstawiono najważniejsze założenia programowe dla FORTHEM Lab na lata 2022-2026.