Rejestracja na short-term mobilities w ramach FORTHEM.

Rejestracja na short-term mobilities w ramach FORTHEM.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na mobilności w ramach Konsorcjum FORTHEM. Wybierz interesujące Cię wydarzenia spośród 10 grupowych krótkoterminowych mobilności studenckich lub/i zarejestruj się na indywidualną mobilność w jednej z uczelni partnerskich. Mobilności...
Summer school on Symbolic Boundaries

Summer school on Symbolic Boundaries

Although the FORTHEM Alliance’s summer school on Symbolic Boundaries ended in the last days of July in Opole, we can still listen to the comments given by the participants. Take a look at the videos presenting the comments from both students and academics. The...
Studenci i pracownicy naukowi z: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu w Palermo i Uniwersytetu Jana Gutenberga spotkali się w Moguncji i pracowali w międzynarodowym zespole, aby wzmocnić świadomość społeczną na temat niebezpieczeństwa superbakterii.

Studenci i pracownicy naukowi z: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu w Palermo i Uniwersytetu Jana Gutenberga spotkali się w Moguncji i pracowali w międzynarodowym zespole, aby wzmocnić świadomość społeczną na temat niebezpieczeństwa superbakterii.

W dniach 26.09-30.09 studenci i pracownicy uczelni wzięli udział w międzynarodowym studenckim projekcie zorganizowanym przez konsorcjum FORTHEM. Projekt miał na celu podniesienie świadomości społecznej na temat superbakterii. Jest kontynuacją Projektu stworzonego...
Rejestracja na short-term mobilities w ramach FORTHEM.

FORTHEM SHORT-TERM MOBILITIES CALL FOR PARTICIPANTS

FORTHEM ma na celu stworzenie studentom nowych możliwości podróżowania i studiowania na tych różnych uniwersytetach . Pomiędzy 29 październikiem a 6 grudnia 2021, studenci ze wszystkich uniwersytetów sojuszu są zaproszeni do składania wniosków na mobilności...